Thứ sáu , ngày 27 tháng 05 năm 2022
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 150

Hôm nay: 1,612

Hôm qua: 4,759

Tất cả: 4,316,484

Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
STT Số ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu Ngày ban hành
1 3177/QĐ-UBND

V/v điều chỉnh quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình trong điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Cư Kuin (G)

12/11/2021
2 979/QĐ-UBND

Về việc thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Giao thông vận tải thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Lắk (ks)

27/04/2021
3 798/QĐ-UBND

Về việc ban hành và điều chỉnh quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (ks)

09/04/2021
4 787/QĐ-UBND

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng cháy, chữa cháy thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh...

08/04/2021
5 08/CT-UBND

Chỉ thị về tăng cường sử dụng hiệu quả hệ thống iGate, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh

29/04/2020
6 7696/UBND-NC UBND tỉnh

Về việc triển khai Quyết định số 14/2020/QĐ-TTg ngày 08/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ

27/08/2020
7 28/NQ-HĐND HĐND tỉnh

điều chỉnh nguồn vốn và điều chỉnh bổ sung KH phân bổ vốn nêu tại khoản 2,3 Điều 1 NQ số 8/NQ-HĐND ngày 5/7/18 của HĐND tỉnh ban hành KH về chỉ tiêu, mục tiêu, NV và phân bổ vốn thực hiện CT MTQG Giảm...

08/07/2020
8 27/NQ-HĐND HĐND tỉnh

Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án ổn định dân di cư tự do thôn Ea Rớt, xã Cư Pui, huyện Krông Bông

08/07/2020
9 26/NQ-HĐND HĐND tỉnh

Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Di dân khẩn cấp vùng ống, lũ quyết, sạt lở đất cụm dân cư thôn 4, thôn 7, thôn 8, thôn 9, thôn 10 và thôn 12 xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp

08/07/2020
10 25/NQ-HĐND HĐND tỉnh

Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án bố trí ốn định dân di cư tự do tại xã Vụ bổn, huyện Krông Pắc

08/07/2020
11 24/NQ-HĐND HĐND tỉnh

Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án sắp xếp ổn định dân di cư tự do cho đồng bào mông xã Ea Đăh, huyện Krông Năng

08/07/2020
12 23/NQ-HĐND HĐND tỉnh

Về điều chỉnh nguồn vốn và điều chỉnh, bổ sung KH phân bổ vốn nêu tại khoản 2,3 Điều 1 NQ số 7/NQ-HĐND ngày 5/7/18 của HĐND tỉnh ban hành KH về chỉ tiêu, mục tiêu, nguồn vốn và phân bổ vốn thực hiện...

08/07/2020
13 21/NQ-HĐND HĐND tỉnh

Nghị quyết chấp thuận chủ trương đầu tư dự án: Khu dân cư đô thị Tây Bắc Ii, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ tỉnh Đắk Lắk

08/07/2020
14 20/NQ-HĐND HĐND tỉnh

Nghị quyết bổ sung danh mục dự án vào chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

08/07/2020
15 19/NQ-HĐND HĐND tỉnh

Nghị quyết V/v bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất phải chuyển mục đích dưới 10 héc ta đất trồng...

08/07/2020
16 18/NQ-HĐND HĐND tỉnh

Nghị quyết V/v chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

08/07/2020
17 08/2020/NQ-HĐND HĐND tỉnh

Nghị quyết quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

08/07/2020
18 07/2020/NQ-HĐND HĐND tỉnh

Nghị quyết quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai thác quật khảo cổ từ nguồn ngân sách địa phương

08/07/2020
19 05/2020/NQ-HĐND HĐND tỉnh

Quy định về việc hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

08/07/2020
20 04/2020/NQ-HĐND HĐND tỉnh

Về chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2021-2030

08/07/2020