Thứ tư, ngày 04 tháng 10 năm 2023
Khái niệm RSS

RSS ( viết tắt từ Really Simple Syndication ) là một tiêu chuẩn định dạng tài liệu dựa trên XML nhằm giúp người sử dụng dễ dàng cập nhật và tra cứu thông tin một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất bằng cách tóm lược thông tin vào trong một đoạn dữ liệu ngắn gọn, hợp chuẩn.

Kênh do CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CƯ KUIN cung cấp