Thứ tư , Ngày 04 Tháng 10 Năm 2023
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Trong tháng:

Tất cả:

Bình Chọn
Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ?
Cập nhật lúc: 11/01/2022

Thông báo Lịch tiếp công dân của Hội đồng nhân dân huyện, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Cư Kuin năm 2022

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/8/2021 của Hội đồng nhân dân huyện ban hành Quy chế tiếp công dân của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện thông báo lịch tiếp công dân của Hội đồng nhân dân, đại biểu HĐND huyện năm 2022, như sau:

         1. Thành phần

         a. Tiếp công dân của Hội đồng nhân dân huyện:

- Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện (Chủ trì);

- Đại diện Lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân huyện;

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện;

- Trưởng Ban tiếp công dân huyện;

- Trưởng một số phòng ban, ngành ở huyện có liên quan;

- Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã có liên quan.

b. Tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện:

- Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện (trừ Chủ tịch, Trưởng các Ban của Hội đồng nhân dân huyện).

- Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã;

- Công chức Văn phòng - Thống kê xã;

- Cán bộ, công chức có liên quan.

         2. Thời gian: Buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

- Lịch tiếp công dân của Hội đồng nhân dân huyện vào ngày 15 hàng tháng; nếu trùng vào ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định thì chuyển sang ngày làm việc kế tiếp.

- Lịch tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện ngày 25 tháng đầu tiên của quý (riêng quý I/2022 sẽ tiếp công dân vào ngày 20/01/2021); nếu trùng vào ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định thì chuyển sang ngày làm việc kế tiếp .

(Có Bảng phân công Phụ lục 1,2 cụ thể kèm theo)

3. Địa điểm

- Tiếp công dân của Hội đồng nhân dân huyện tại Trụ sở tiếp công dân huyện Cư Kuin. Địa chỉ: thôn Kim Châu, xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

- Tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại Trụ sở tiếp công dân của xã.

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện thông báo để các Đại biểu HĐND huyện, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan biết, thực hiện và báo cáo Thường trực HĐND huyện sau khi tiếp công dân (thông báo này thay cho giấy mời)./.

In Gửi Email

CÁC CHUYÊN MỤC KHÁC

Thống kê hồ sơ