HĐND huyện Cư Kuin triệu tập Kỳ họp Chuyên đề, HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Cập nhật lúc: 08:43 08/03/2021

Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 12/3/221.

Địa điểm: Hội trường Huyện ủy, HĐND và UBND huyện.