Về việc thông báo số liệu dân số trung bình sơ bộ năm 2020

Cập nhật lúc: 10:42 18/01/2021

  • Tệp tin đính kèm:

  • THONG%20BAO%20DAN%20SO%20TB%20SO%20BO%20NAM%202020.pdf Tải về

         Để đảm bảo thống nhất số liệu giữa Trung ương và Địa phương, Cục Thống kê Đắk Lắk đề nghị các Chi cục Thống kê cấp huyện sử dụng số liệu do Cục thống kê công bố./.

Hà Long