Thứ tư, ngày 26 tháng 06 năm 2024
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Trong tháng:

Tất cả:

Bình Chọn
Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ?
Cập nhật lúc: 07/06/2024

Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội,

Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, đã trở thành một quyết sách đúng đắn, trực tiếp giải quyết những vấn đề nội tại trong triển khai tín dụng chính sách xã hội, tạo bước đột phá trong việc kết nối sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cùng Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Qua 10 năm thực hiện Chị thị số 40-CT/TW, kết luận số 06-KT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã thống nhất quan điểm về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, an sinh xã hội tại địa phương. Với phương thức “giao dịch tại nhà - giải ngân, thu nợ tại xã", đến nay Phòng giao dịch NHCSXH huyện CưKuin và các tổ chức chính trị - xã hội đang quản lý  237 Tổ tiết kiệm và vay vốn tại tất cả các thôn/buôn trong huyện; đồng thời, tổ chức giao dịch tại 8/8 điểm giao dịch theo lịch cố định tại UBND các xã.

ct40

 Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện tổ chức tổng kết đánh giá kết quả hoạt động năm 2023 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Tại các Điểm giao dịch xã, tổ giao dịch được trang bị đầy đủ điều kiện, phương tiện hoạt động như tại ngân hàng huyện, bảo đảm an ninh, an toàn cho phiên giao dịch; cung cấp dịch vụ gửi tiền tiết kiệm cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Sự vào cuộc tích cực của hệ thống chính trị, nguồn vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư đến 100% thôn/tổ dân phố trên địa bàn huyện, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng nhanh chóng, kịp thời, thuận lợi, đảm bảo an toàn và tiết kiệm chi phí đi lại cho người dân.

ct40.1

 Cán bộ NHCSXH thực hiện phiên giao dịch định kỳ hàng tháng tại Điểm giao dịch

  Đến 31/5/2024, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn huyện đạt trên 470 tỷ đồng, với 16 chương trình tín dụng ưu đãi đang triển khai thực hiện, cho hơn 10.400 khách hàng đang sử dụng vay vốn.  Trong 10 năm qua vốn vay đã gúp cho hàng ngàn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các ĐTCS có vốn để sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống từng bước thoát nghèo bền vững. Nhờ đó đã có  hơn 11.715 lượt  hộ nghèo, cận nghèo, thoát nghèo có vốn để sản xuất kinh doanh, từng bước thoát nghèo; 441 hộ xóa được nhà tạm bợ, dột nát theo chương trình cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, xây dựng được 16.018 công trình nước sạch và công trình vệ sinh đạt chuẩn giúp cải thiện môi trường sống; hỗ trợ cho 353 em  học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn đi học, 34 em HSSV được vay vốn mua máy tính để học tập trực tuyến; 2.787 lao động được vay vốn hỗ trợ tạo việc làm; hỗ trợ 18 hộ có thu nhập thấp, công nhân và các đối tượng chính sách xây dựng mới/sử chữa, cải tạo nhà để ở theo chương trình cho vay Nhà ở xã hội; 16 lao động chấp hành xong án phạt tù được vay vốn để phát triển kinh tế gia đình, thúc đẩy quá trình tái hòa nhập cộng đồng…

ct40.2

 Cán bộ NHCSXH huyện hướng dẫn khách hàng vay vốn

Thực hiện Kết luận số 06-KL-TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW và Quyết định số 1630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Kết luận 06-KL/TW, Chỉ thị số 39-CT/TU, ngày 21/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban thường vụ Huyện ủy ban hành Chỉ thị số 21- CT/HU ngày 07/8/2023 về tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã tích cực phổ biến, tuyên truyền, triển khai đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thấy rõ vai trò, trách nhiệm, hiệu quả công tác tín dụng cơ sở, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn, sử dụng vốn vay hiệu quả. Việc huy động nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội được HĐND, UBND huyện quan tâm. Xác định được tầm quan trọng và ý nghĩa nhân văn của tín dụng chính sách xã hội, hàng năm Huyện Ủy- HĐND- UBND huyện đã trích một phần ngân sách chuyển sang NHCSXH huyện nhằm bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn. UBND huyện chỉ đạo Ban đại diện HĐQT, NHCSXH huyện thực hiện cho vay đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Đến nay, sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW tổng nguồn ngân sách do UBND huyện chuyển sang NHCSXH là 15.332 triệu đồng (bao gồm cả phần lãi nhập bổ sung nguồn vốn hàng năm).

 Phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, trong thời gian tới, Ngân hàng CSXH huyện tiếp tục tham mưu Huyện ủy, HĐND, UBND huyện triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 40 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và xem đây là nhiệm vụ quan trọng trong chương trình, kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội của địa phương. Định hướng phát triển tăng trưởng bền vững, có hiệu quả, đi đôi với tiến độ, công bằng xã hội. Việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình xây dưng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện và thúc đẩy phát triển kinh tế là nhiệm vụ hết sức quan trọng của Huyện ủy, HĐND và UBND huyện, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp. Do đó phải xác định tín dụng chính sách xã hội là giải pháp quan trọng để thực hiện mục tiêu giảm nghèo một cách cơ bản và bền vững. Cần nâng cao năng lực hoạt động của NHCSXH để thực sự là công cụ thực hiện có hiệu quả tín dụng chính sách của Nhà nước về hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững tại địa phương, giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác sử dụng vốn hiệu quả, tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững và làm giàu chính đáng./.

Ngân hành CSXH huyện

In Gửi Email

CÁC CHUYÊN MỤC KHÁC

Thống kê hồ sơ
ipv6 ready
Chung nhan Tin Nhiem Mang