Thứ tư , Ngày 04 Tháng 10 Năm 2023
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Trong tháng:

Tất cả:

Bình Chọn
Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ?
Cập nhật lúc: 18/07/2021

TIẾP TỤC SIẾT CHẶT CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID – 19.

UBND huyện Cư Kuin vừa ban hành Công văn về việc tiếp tục siết chặt các biện pháp hòng, chống dịch Covid -19, vì vậy, để công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện Cư Kuin đạt hiệu quả, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã: Chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại Công văn số 1687/UBND-VP ngày 09/7/2021 về việc tăng cường công tác quản lý dân cư; chỉ đạo Trưởng các thôn, buôn rà soát, nắm bắt tất cả các trường hợp trở về hoặc đến huyện từ vùng dịch, đảm bảo kê khai y tế bắt buộc, thực hiện cách ly tại nhà, giám sát y tế đúng quy định, báo cáo danh sách về UBND huyện trước 10 giờ 30, ngày 18/7/2021. Rà soát, lập danh sách những người lao động, sinh viên có hộ khẩu thường trú trên địa bàn hiện đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh có nguyện vọng trở về địa phương, báo cáo UBND huyện trước 16 giờ 00 ngày 18/7/2021 (qua phòng Lao động Thương binh và Xã hội). Tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình, chủ động phối hợp với các đơn vị trong việc truy vết, xét nghiệm các trường hợp có yếu tố dịch tễ. Tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến cáo nhân dân tự giác chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh. Giao Trung tâm Y tế huyện: Hướng dẫn, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo chức năng, nhiệm vụ của ngành. Thực hiện xét nghiệm đối với các trường hợp trở về từ vùng dịch theo Công văn số 1685/UBND-VP ngày 09/7/2021 của UBND huyện (03 lần vào ngày đầu, ngày thứ 3 và ngày thứ 6 trong thời gian cách ly y tế). Phòng Lao động Thương binh và Xã hội: Trên cơ sở danh sách của UBND các xã cung cấp, chủ trì phối hợp với phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện và các đơn vị có liên quan xây dựng phương án đưa người từ thành phố Hồ Chí Minh trở về địa phương, trình UBND huyện trước ngày 19/7/2021.

T/h: Mỹ Hăng
In Gửi Email

CÁC CHUYÊN MỤC KHÁC

Thống kê hồ sơ