CỬ TRI HUYỆN CƯ KUIN TIẾP XÚC VỚI ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH VÀ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN SAU KỲ HỌP THỨ BA NHIỆM KỲ 2021 – 2026.

Cập nhật lúc: 13:45 05/01/2022

Ngày 30/12/2021, HĐND huyện Cư Kuin tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa X và sau kỳ họp thứ ba, HĐND khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ảnh: Đoàn đại biểu HĐND tỉnh trúng cử tại huyện tham dự buổi tiếp xúc với cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, 50 cử tri đại diện cho cử tri huyện nhà đã được nghe báo cáo về về kết quả kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa X và kết quả kỳ họp thứ ba, HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ảnh: Ông Lê Phú Hanh, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, thay mặt đoàn đại biểu HĐND tỉnh trúng cử tại huyện báo cáo kết quả kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Sau khi nghe báo cáo, Cử tri huyện nhà nhất trí cao với các nội dung kỳ họp thứ 3 của HĐND tỉnh khóa X và nội dung kỳ họp thứ 3 HDNĐ huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026; cử tri bày tỏ sự vui mừng, tin tưởng, phấn khởi trước những kết quả phát triển KT-XH của tỉnh, của huyện đã đạt được trong năm 2021, phương hướng nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2022.

Ảnh: Bà Nguyễn Thị Thúy Liễu, Chủ tịch HĐND huyện, báo cáo kết quả kỳ họp thứ ba HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đồng thời, tại buổi tiếp xúc, Cử tri đã bày tỏ một số ý kiến, kiến nghị về việc huyện đầu tư xây dựng nhà văn hóa cộng đồng, nâng cấp sửa chữa đường giao thông nông thôn, kênh mương thủy lợi, nâng cấp hệ thống đường điện; Cần có chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho bà con phát triển sản xuất; việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân còn chậm; ô nhiễm môi trường từ chăn nuôi…

Ảnh: Cử tri ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc.

Sau khi nghe ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri, đại biểu HĐND tỉnh, huyện, các ban, ngành của huyện, UBND các xã giải đáp một số vấn đề cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền. Đối với những ý kiến, kiến nghị không thuộc thẩm quyền, các đại biểu tổng hợp để chuyển tới các cơ quan chức năng xem xét, trả lời cử tri theo quy định…

Mỹ Hằng