HUYỆN ỦY CƯ KUIN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH MỞ RỘNG LẦN THỨ 10 NHIỆM KỲ 2020-2025.

Cập nhật lúc: 08:25 14/10/2021

Ngày 8/10/2021, huyện ủy Cư Kuin đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần thứ 10 nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ảnh: Đại biểu tham dự hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 9 tháng đầu năm 2021, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện đạt 5.707 tỷ đồng, bằng 66,4% KH, tăng 5,01% so với cùng kỳ năm trước. Gía trị sản xuất công nghiệp –Xây dựng đạt 1.152 tỷ đồng, bằng 65,53% KH, tăng 9,71% so với cùng kỳ năm 2020. Thu ngân sách nhà nước đạt 95,96 tỷ đồng, đạt 120,33% KH tỉnh giao và 91,39% KH huyện giao. Trong đó, thu phí, lệ phí được 41,50 tỷ đồng, đạt 106,42% KH tỉnh giao và 92,22% KH huyện giao; thu biện pháp tài chính được 54,46 tỷ đồng, đạt 133,64% KH tỉnh giao, đạt 90,77% KH huyện giao. Thực hiện chương trình xây dựng NTM được triển khai thực hiện, hiện nay toàn huyện có 3 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, 2 xã đạt 16-17 tiêu chí, 3 xã đạt 13-15 tiêu chí. Trong công tác phòng, chống dịch COVID – 19, huyện đã và đang thực hiện có hiệu quả các biện pháp  phòng, chống dịch, triển khai nắm chắc diễn biến dịch bệnh tại địa  phương, đặc biệt là công dân trở về từ vùng dịch. Kịp thời kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh covid – 19 cấp huyện và chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động của 504 tổ phòng, chống dịch covid – 19. Làm tốt công tác vận hành các khu cách ly tập trung, tiến hành khử khuẩn, truy vết và triển khai các biện pháp cách ly, giãn cách, giám sát y tế đối với các trường hợp, địa bàn dân cư có yếu tố dịch tễ... Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm, tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Ảnh: Đồng chí Lê Thái Dũng, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Thực hiện công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, tiếp tục đẩy mạnh việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh”, triển khai có hiệu quả Chương trình “Tiết kiệm làm theo lời Bác”, từ đầu năm 2021 đến nay đã tiết kiệm được hơn 290 triệu đồng. Trong 9 tháng đầu năm đã kết nạp 70 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trên toàn huyện là 4.271 đồng chí. Đồng thời, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, từ đầu năm 2021 đến nay các cấp ủy đã tiến hành kiểm tra 38 tổ chức Đảng và 1.426 đảng viên chấp hành theo Điều 30 Điều lệ Đảng; giám sát 39 đảng viên và giám sát chuyên đề 14 tổ chức Đảng, đảm bảo đúng trọng tâm, trọng điểm. Hoạt động của chính quyền, MTTQ và các Hội, Đoàn thể từng bước được củng cố, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Thực hiện phương hướng, nhiệm vụ từ nay đến hết năm 2021, Đảng bộ huyện tập trung quyết liệt, đồng bộ hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh; Lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, quản lý đất đai, môi trường. Tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng NTM; công tác sản xuất, chăm sóc cây trồng, chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Tiếp tục thực hiện Chương trình “Tiết kiệm làm theo lời Bác”. Rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2021 và xây dựng Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện…