KỲ HỌP THỨ BA, HĐND HUYỆN CƯ KUIN KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2021-2026.

Cập nhật lúc: 09:47 28/12/2021

Ngày 22/12/2021, HĐND huyện Cư Kuin khóa IV nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ ba, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng năm 2021, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 trên địa bàn huyện.

Ảnh: Đại biểu tham dự kỳ họp.

Theo báo cáo tại kỳ họp, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng năm 2021 trên địa bàn huyện đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tổng giá trị sản xuất đạt 8.082 tỷ đồng, tăng 6,53% so với kế hoạch. Trong đó: Giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp đạt 3.820 tỷ đồng, tăng 3,38% với KH; Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt 2.284 tỷ đồng, tăng 9,39% so với KH; Giá trị sản xuất ngành dịch vụ đạt 1.978 tỷ đồng, tăng 9,93%.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Liễu, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp.

Cơ cấu kinh tế: Nông - lâm nghiệp – thủy sản chiếm 47,27%, công nghiệp - xây dựng 28,26%, ngành dịch vụ chiếm 24,47%. Giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt 78,2 triệu đồng/người/năm. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt 882 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước đạt 130,384 tỷ đồng, vượt kế hoạch tỉnh giao 50,8 tỷ đồng. Trong đó thu thuế, phí và lệ phí  đạt 55,1 tỷ đồng; thu biện pháp tài chính đạt 75,285 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 583 hộ chiếm 2,22%. Thực hiện chương trình xây dựng NTM, đến nay toàn huyện có 3/8 xã đạt chuẩn NTM, toàn huyện đạt 141/152 tiêu chí, tăng 5 tiêu chí so với cuối năm 2020. Công tác phòng, chống dịch covid – 19 được toàn huyện tập trung cao độ, phương tiện vật tư, hóa chất, nhân lực luôn sẵn sàng để xử lý dịch bệnh hiệu quả.

Ảnh: Đồng chí Lê Thái Dũng, Bí thư Huyện ủy đã về dự và phát biểu tại kỳ họp.

Các hoạt động văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao, công tác nhân đạo, từ thiện… được quan tâm triển khai thực hiện. Công tác quốc phòng, quân sự được bảo đảm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định…

Ảnh: Toàn cảnh kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu còn được nghe báo cáo dự toán và phân bổ ngân sách năm 2021, dự toán và phân bổ ngân sách năm 2022. Xem xét các báo cáo của ban kinh tế - xã hội; báo cáo kết quả hoạt động của Tòa án Nhân dân huyện năm 2021; Báo cáo kết quả công tác của Viện kiểm sát Nhân dân huyện năm 2021; Báo cáo kết quả công tác của Chi cục Thi hành án dân sự huyện năm 2021; Báo tham gia xây dựng chính quyền của UBMTTQVN huyện năm 2021; Tờ trình đề nghị thông qua quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030; Tờ trình đề nghị thông qua chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2022; Tờ trình đề nghị thành lập đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện năm 2022; Tờ trình về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện khóa IV trong năm 2022.

Ngoài ra, kỳ họp đã chất vấn và trả lời chất vấn các vấn đề mà đại biểu quan tâm; đồng thời, xem xét, thông qua các dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện năm 2022…

Mỹ Hằng