UBND HUYỆN CƯ KUIN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI, ĐẢM BẢO AN NINH QUỐC PHÒNG NĂM 2021.

Cập nhật lúc: 13:39 05/01/2022

Ngày 29/12/2021, UBND huyện Cư Kuin đã tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng năm 2021 và phát động thi đua phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng năm 2022.

Ảnh: Đại biểu tham dự hội nghị.

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong năm 2021, huyện đã tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tổng giá trị sản xuất đạt 8.082 tỷ đồng, tăng 6,53% so với kế hoạch. Trong đó: Giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp đạt 3.820 tỷ đồng, tăng 3,38% với KH; Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt 2.284 tỷ đồng, tăng 9,39% so với KH; Giá trị sản xuất ngành dịch vụ đạt 1.978 tỷ đồng, tăng 9,93%.

Ảnh: Ông Võ Tấn Huy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị.

 Cơ cấu kinh tế: Nông - lâm nghiệp – thủy sản chiếm 47,27%, công nghiệp - xây dựng 28,26%, ngành dịch vụ chiếm 24,47%. Giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt 78,2 triệu đồng/người/năm. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt 882 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước đạt 130,384 tỷ đồng, vượt kế hoạch tỉnh giao 50,8 tỷ đồng. Trong đó thu thuế, phí và lệ phí  đạt 55,1 tỷ đồng; thu biện pháp tài chính đạt 75,285 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 583 hộ chiếm 2,22%. Thực hiện chương trình xây dựng NTM, đến nay toàn huyện có 3/8 xã đạt chuẩn NTM, toàn huyện đạt 141/152 tiêu chí, tăng 5 tiêu chí so với cuối năm 2020. Công tác phòng, chống dịch covid – 19 được toàn huyện tập trung cao độ, phương tiện vật tư, hóa chất, nhân lực luôn sẵn sàng để xử lý dịch bệnh hiệu quả. Các hoạt động văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao, công tác nhân đạo, từ thiện… được quan tâm triển khai thực hiện. Công tác quốc phòng, quân sự được bảo đảm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hệ thống chính trị được củng cố và kiện toàn.

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị.

Tại Hội nghị, UBND huyện cũng đã phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2022. Theo đó, trong năm 2022 UBND huyện tiếp tục tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với phòng chống dịch covid – 19 trong tình hình mới. Giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh CCHC, cải thiện mãnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; Tập trung mọi nguồn lực thúc đẩy sản xuất phát triển, tiếp tục nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững. Chỉ tiêu cụ thể: Tổng giá trị sản xuất phấn đấu đạt 9.361 tỷ đồng; Sản xuất bình quân đầu người phấn đấu đạt 89,67 triệu đồng/người/năm; Cơ cấu kinh tế: Nông – lâm nghiệp  và thủy sản chiếm 43,19%, công nghiệp xây dựng chiếm 30,76%, ngành dịch vụ chiếm 26,05%; Huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt 1.068 tỷ đồng; Thu ngân sách nhà nước phấn đấu đạt 143 tỷ đồng; Phấn đấu cuối năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 0,8% - 1% so với năm 2021 theo chuẩn mới; Xây dựng thêm 2 xã đạt chuẩn NTM là xã Dray Bhăng và xã Ea Tiêu...

Mỹ Hằng