UBND HUYỆN CƯ KUIN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ QUÂN SỰ, QUỐC PHÒNG NĂM 2022.

Cập nhật lúc: 14:22 07/12/2021

Chiều ngày 6/12/2021, UBND huyện Cư Kuin đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ Quân sự quốc phòng năm 2022.

Ảnh: Đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2021, Ban CHQS huyện đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương. Trong đó, thực hiện tốt công tác tập huấn, huấn luyện cho các đối tượng được triển khai đúng kế hoạch, bảo đảm quân số, kết quả đạt  khá. Công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu. Xây dựng lực lượng DQTV được kiện toàn tổ chức các đơn vị DQTV, Ban CHQS xã và khối tự vệ đúng đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng. Thực hiện giải quyết chế độ trợ cấp một lần, trong năm qua đã chi trả trợ cấp một lần cho 42 đối tượng chính sách với số tiền gần 193 triệu đồng theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bảo đảm chặt chẽ, đúng đối tượng. Đồng thời, làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2022, huyện Cư Kuin đề ra một số nhiệm vụ chủ yếu: Bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng và tuyển quân năm 2022 đạt 100% chỉ tiêu. Xây dựng lực lượng DQTV đạt tỷ lệ theo quy định, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DQTV đạt 30,9% trở lên. Huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho các đối tượng trong LLVT bảo đảm đủ nội dung và thời gian quy định. Thực hiện tốt công tác rèn luyện thể lực, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sỹ LLVT đạt 98,7% trở lên...

Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tặng giấy khen cho 1 tập thể, 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ Quân sự Quốc phòng năm 2021 huyện Cư Kuin.

Mỹ Hằng