Hoàn thành Đợt 1 cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với các trường hợp xây dựng trái phép, sử dụng đất sai mục đích trên đất nông nghiệp

Cập nhật lúc: 14:21 27/05/2022

Sáng ngày 27/5/2022, UBND huyện Cư Kuin đã tiến hành ra quân thực hiện đợt 1 cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với 5 trường hợp là cán bộ đảng viên xây dựng trái phép, sử dụng đất sai mục đích trên đất nông nghiệp do Công ty TNHH MTV cà phê Việt Thắng quản lý, dọc Quốc lộ 27 thuộc thôn 8 và thôn 13, xã Ea Tiêu.  

Ban cưỡng chế của huyện đọc quyết định cưỡng chế đối với các hộ có công trình xây dựng trái phép, sử dụng đất sai mục đích trên đất nông nghiệp.

Trong buổi sáng ra quân đợt 1, huyện đã hoàn thành cưỡng chế 5/5 công trình vi phạm liên quan đến cán bộ, đảng viên. Được biết, qua công tác tuyên truyền, vận động của cấp ủy, chính quyền địa phương, các hộ dân đã nhận thức được việc làm sai quy định và chủ động tự giác tháo dỡ và thu dọn tài sản trên đất vi phạm, vận chuyển đồ đạc, vật dụng sinh hoạt, tháo dỡ, tôn, mái che…Trong quá trình cưỡng chế, UBND huyện cũng tiến hành song song công tác tuyên truyền và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân. Ngay sau khi nhận được đề xuất của người dân, UBND huyện đã chỉ đạo lực lượng giúp đỡ người dân tháo dỡ công trình, trả lại hiện trạng đất ban đầu. Theo kế hoạch, từ nay đến hết ngày 31/5/2022, UBND huyện sẽ thực hiện tiếp đợt 2 và đợt 3 cưỡng chế 64 công trình xây dựng trái phép, sử dụng đất sai mục đích trên đất nông nghiệp do Công ty TNHH MTV Cà phê Việt Thắng quản lý, trả lại hiện trạng đất ban đầu cho Công quản lý.  

Các công trình xây dựng trái phép, sử dụng đất sai mục đích trên đất nông nghiệp bị tháo dỡ.

Việc UBND huyện tổ chức cưỡng chế các công trình xây dựng trái phép, sử dụng đất sai mục đích trên đất nông nghiệp do Công ty TNHH MTV Cà phê Việt Thắng quản lý nhằm thực hiện nghiêm kỷ cương, pháp luật, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng và ngăn chặn vi phạm phát sinh mới trên địa bàn huyện.

ĐÀI TRUYỀN THANH