Đảng uỷ Quân sự huyện Cư Kuin tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 765 của Quân uỷ Trung ương

Cập nhật lúc: 15:49 11/05/2022

          Ngày 11/5/2022, Đảng uỷ Quân sự huyện Cư Kuin đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW ngày 20/12/2012 của Quân uỷ Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2022 và những năm tiếp theo.

Đại biểu tham dự hội nghị.

            Trong 10 năm qua, Lực lượng vũ trang huyện đã quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết số 75-NQ/ĐU của Đảng ủy Quân khu, Nghị quyết số 456-NQ/ĐU của Đảng ủy Quân sự tỉnh, Nghị quyết số 30-NQ/ĐU của Đảng ủy Quân sự huyện về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo. Trên cơ sở các Nghị quyết của cấp trên, Đảng uỷ Quân sự huyện đã nắm vững quan điểm, mục tiêu, yêu cầu, tổ chức quản lý, điều hành huấn luyện thực hiện theo đúng phân cấp chú trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát với đối tượng; điều hành huấn luyện chặt chẽ, đảm bảo nội dung, thời gian cho các đối tượng theo chương trình huấn luyện cơ bản. Thực hiện có hiệu quả Đề án "Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới"; lấy huấn luyện, rèn luyện cán bộ chỉ huy, cơ quan là trọng tâm, cán bộ chiến sĩ Dân quân tự vệ là trọng điểm. Đảng ủy - Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã lãnh đạo làm tốt các mặt chuẩn bị vật chất, bãi tập, giáo án, mô hình học cụ, xây dựng kế hoạch, tiến hành huấn luyện đảm bảo đầy đủ nội dung, đạt chất lượng.

            Trong thời gian tới Đảng uỷ Quân sự huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức huấn luyện theo hướng tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo, phân loại trách nhiệm của từng cấp; đẩy mạnh sáng kiến, cải tiến phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện. Thực hiện đổi mới tổ chức và phương pháp huấn luyện; đẩy mạnh xây dựng nề nếp chính quy, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, điều lệnh, rèn luyện thể lực trong cán bộ chiến sĩ; nâng cao cảnh giác cách mạng, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao.

Khen thưởng các Tập thể, cá nhân về thành tích xuất sắc trong công tác Huấn luyện giái đoạn 2013-2022

            Tại Hội nghị, Ban CHQS huyện đã tặng giấy khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện giai đoạn 2013-2022.

ĐÀI TRUYỀN THANH