HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 06-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Cập nhật lúc: 15:47 18/05/2022

Ngày 18/5/2022, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/1/2022. Dự điểm cầu trực tuyến tại huyện, có đồng chí Y Jăn Bkrông, Phó Bí thư Huyện ủy chủ trì, các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, trưởng các ban ngành, đoàn thể của huyện, Bí thư, Phó bí thư, Chủ tịch MTTQVN 8 xã trên địa bàn huyện.  

Các đại biểu tham dự hội nghị tại đểm cầu huyện Cư Kuin.

Nghị quyết số 06-NQ/TW xác định mục tiêu tổng quát về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, theo đó: “Đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng đô thị hoá, phát triển đô thị bền vững theo mạng lưới, hình thành một số đô thị, chuỗi đô thị động lực thông minh kết nối với khu vực và thế giới.

Việc ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là hết sức cần thiết vì trong quá trình phát triển đô thị ở nước ta, đã có một số chủ trương, đường lối về đô thị hóa và phát triển đô thị được nêu trong văn kiện của các kỳ Đại hội toàn quốc của Đảng.

Triển khai thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trị đây sẽ là định hướng, là kim chỉ nam để thể chế hóa các quy định pháp luật nhằm tiếp tục phát triển đô thị Việt Nam có hiệu quả hơn trong thời gian tới.

ĐÀI TRUYỀN THANH