NH CSXH HUYỆN GIẢI NGÂN NGUỒN VỐN ĐẾN CÁC HỘ VAY TRONG CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI

Cập nhật lúc: 15:31 03/05/2022

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, ngày 29/4/2022, Ngân hàng chính sách xã hội huyện Cư Kuin đã tổ chức giải ngân nguồn vốn đến hộ vay trong các chương trình vay phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.

Lễ ký kết hợp đồng tín dụng 

Tại đây, 4 hộ được vay với tổng số tiền 130 triệu đồng, trong đó có 3 hộ vay theo diện giải quyết việc làm, 1 hộ vay theo diện để mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến. Được biết, từ nay đến hết tháng 5/2022 Ngân hàng Chính sách xã hội huyện sẽ giải ngân khoảng 4,5 tỷ đồng cho các đối tượng để vay vốn phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.

Giải ngân cho hộ vay

Việc tổ chức giải ngân nguồn vốn đến hộ vay các chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ sẽ góp phần đảm bảo an sinh xã hội và đảm bảo đời sống của người dân, nhất là người lao động, người nghèo, người yếu thế, đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19. 

ĐÀI TRUYỀN THANH