UBND HUYỆN CHỈ ĐẠO XỬ LÝ CÁC VẤN ĐỀ PHÁT SINH SAU CƯỠNG CHẾ XÂY DỰNG TRÁI PHÉP TRÊN ĐẤT CÔNG TY VIỆT THẮNG

Cập nhật lúc: 09:27 01/06/2022

           Kết thúc 03 đợt cưỡng chế, tính đến hết ngày 31/5/2022, UBND huyện đã tháo dỡ xong 64/ 64 công trình vi phạm, trả lại hiện trạng đất ban đầu trước khi vi phạm và bàn giao đất cho công ty TNHH MTV cà phê Việt Thắng quản lý theo quy định. Trong quá trình cưỡng chế đã có 33/58 hộ dân ký biên bản thống nhất tự nguyện tháo dỡ, 25/58 hộ phải thực hiện cưỡng chế.

           Trước, trong và sau quá trình tổ chức cưỡng chế đã và đang phát sinh nhiều ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân liên quan đến việc xây dựng nhà trái phép, sử dụng đất sai mục đích do UBND các xã và các Công ty TNHH MTV cà phê quản lý trên địa bàn toàn huyện.

Ông Võ Tấn Huy - Chủ tịch UBND huyện trực tiếp làm việc với các hộ dân vi phạm xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp

          Để xử lý những nội dung nêu trên cũng như xử lý các vấn đề phát sinh sau cưỡng chế đối với các trường hợp xây dựng trái phép, sử dụng đất sai mục đích trên đất nông nghiệp do Công ty TNHH MTV Cà phê Việt Thắng quản lý, ngày 31/5/2022 UBND huyện đã có  công văn số 1392/UBND-TNMT xử lý các vấn đề phát sinh sau cưỡng chế đối với các trường hợp xây dựng trái phép, sử dụng đất sai mục đích trên đất nông nghiệp do Công ty TNHH MTV Cà phê Việt Thắng quản lý. Theo đó, UBND huyện chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho các phòng, ban chuyên môn, Công an huyện, UBND các xã và đặc biệt là UBND xã Ea Tiêu tiếp tục nắm bắt tình hình, diễn biến phát sinh và tham mưu xử lý kịp thời, theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tiễn, có sự hài hòa và phối hợp giữa chính quyền với người dân; thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn thư kịp thời, theo đúng quy định của pháp luật; xử lý việc nộp chi phí cưỡng chế và thanh quyết toán chi phí cưỡng chế theo đúng quy định của pháp luật; tiến hành rà soát, phân loại các trường hợp xây dựng trái phép và sử dụng đất sai mục đích trên đất nông nghiệp do UBND các xã và các Công ty TNHH MTV cà phê quản lý, qua đó, xác định chính xác số lượng các trường hợp vi phạm trên địa bàn toàn huyện để phân loại và có kế hoạch, lộ trình xử lý cụ thể, đúng theo quy định của pháp luật, đúng các quy hoạch và phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, đảm bảo sự công bằng; tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, vận động người dân chấp hành theo đúng quy định của pháp luật, thông báo và yêu cầu người dân không được tái phạm, tái lấn, chiếm đất đai để kinh doanh, buôn bán hoặc có các hành vi vi phạm khác. Đồng thời, giao UBND xã Ea Tiêu kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và đời sống của người dân sau cưỡng chế để có kế hoạch xử lý hoặc báo cáo UBND huyện xử lý trên tinh thần đảm bảo quy định của pháp luật, xem xét đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đảm bảo yên dân và người dân có cuộc sống ổn định.

             Công ty TNHH MTV cà phê Việt Thắng chủ trì, phối hợp với UBND xã Ea Tiêu xử lý đảm bảo mặt bằng để đưa quỹ đất này vào quản lý, sử dụng theo đúng quy định của pháp luật và đúng mục đích. Giao Công ty TNHH MTV cà phê Việt Thắng có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và sử dụng đất đúng quy định của pháp luật và đúng mục đích. Trường hợp nếu để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý, để các hộ dân tái phạm, tái lấn, chiếm đất thì Công ty TNHH MTV cà phê Việt Thắng và UBND xã Ea Tiêu chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

           Đề nghị các Công ty TNHH MTV cà phê thực hiện việc quản lý và sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật, đúng mục đích sử dụng đất theo Hợp đồng thuê đất. Phối hợp với các phòng, ban, ngành, UBND các xã tiến hành rà soát, phân loại và xử lý theo thẩm quyền đối với các trường hợp vi phạm. Tuyệt đối không để các hộ dân, hộ nhận khoán xây dựng trái phép và sử dụng đất sai mục đích trên đất nông nghiệp, lấn, chiếm đất do các Công ty quản lý.

            Việc tổ chức cưỡng chế và cưỡng chế thành công 64 công trình vi phạm xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp nhằm lập lại trật tự kỷ cương và thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, giải quyết vụ việc đúng quy định của pháp luật và chấp hành nghiêm ý kiến chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền; Tạo sự công bằng xã hội để mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, tạo dư luận tốt trong nhân dân.

ĐÀI TRUYỀN THANH