UBND huyện Cư Kuin tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Cập nhật lúc: 15:14 25/04/2022

Ngày 22/4/2022, UBND huyện Cư Kuin đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

Ảnh: Quang cảnh hội nghị.

Cuộc Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện được chia làm 2 giai đoạn gồm: giai đoạn 1 điều tra đối với doanh nghiệp/hợp tác xã, các đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, đơn vị hành chính từ ngày 1/3/2021-30/5/2021. Giai đoạn 2 điều tra đối với cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng từ ngày 1/7/2021-30/7/2021. Để công tác tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 đảm bảo đúng tiến độ đề ra, huyện đã thành lập 54 Ban chỉ đạo các cấp và tuyển chọn 61 điều tra viên và 4 quản trị viên hệ thống.

Đồng chí, Đỗ Tấn Xuân – Cục trưởng Cục thống kê, Phó Ban thường trực Ban Chỉ đạo của tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ tổng kết.

Sau khi tuyển chọn đội ngũ điều tra viên được tập huấn nghiệp vụ cho các điều tra viên, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh từ huyện đến các xã. Kết quả, huyện đã đã tiến hành điều tra 183 doanh nghiệp, 66 đơn vị khối sự nghiệp, 10 đơn vị khối hiệp hội, 34 cơ quan, đơn vị, ban, ngành thuộc huyện và các cơ quan ngành dọc đóng chân trên địa bàn huyện; 4.428 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; 32 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng đảm bảo đúng thời gian quy định.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại hội nghị.

Nhân dịp này, Cục thống kê tỉnh đã tặng giấy khen cho 6 cá nhân đã có thành tích trong Tổng điều tra kinh tế năm 2021; UBND huyện đã tặng giấy khen cho 4 tập thể và 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính trên địa bàn huyện năm 2021./.

ĐÀI TRUYỀN THANH