PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ CƯỠNG CHẾ VI PHẠM XÂY DỰNG TRÁI PHÉP TẠI CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ VIỆT THẮNG

Cập nhật lúc: 09:07 16/12/2020

Thưa quý vị và các bạn

Xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp là hành vi vi phạm pháp luật được Nhà nước quy định rõ tại Luật Đất đai năm 2013. Tình hình sử dụng đất sai mục đích, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp của các Công ty TNHH MTV Cà phê trên địa bàn huyện Cư Kuin đang diễn biến phức tạp với khoảng 547 trường hợp; trong đó có quy mô và tích chất phức tạp nổi lên các trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp do Công ty TNHH MTV Cà phê Việt Thắng quản lý dọc Quốc lộ 27, thuộc địa bàn thôn 8 và thôn 13, xã Ea Tiêu huyện Cư Kuin và nằm trong khu vực được các cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch Đô thị Trung Hòa, huyện Cư Kuin.

Một bộ phận người dân nhận thức rằng diện tích đất này sau khi UBND tỉnh Đăk Lăk thu hồi bàn giao về cho địa phương quản lý thì UBND huyện sẽ công nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân. Vì vậy, đã xảy ra tình trạng sử dụng đất sai mục đích, xây dựng nhà trên đất nông nghiệp, vì lợi ích kinh tế nên đã đầu sơ xây dựng, buôn bán ( rửa xe, sửa xe, làm lốp, mở quán ăn, quán cà phê, nước giải khát…) chờ cơ hội sau này đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và có vị trí mặt tiền Quốc lộ 27 nên sẽ có giá trị kinh tế lớn.

Tình hình xây dựng trái phép, sử dụng đất sai mục đích trên đất nông nghiệp do Công ty TNHH MTV Cà phê Việt Thắng quản lý dọc Quốc lộ 27, thuộc thôn 8 và thôn 13 xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin diễn ra trong nhiều năm và hiện nay đang diễn biến phát sinh ngày cành phức tạp, khó khăn trong quá trình xử lý, với tổng số 58 hộ gia đình, cá nhân vi phạm gồm 64 công trình, xây dựng nhà trái phép (từ trước năm 2015 đến năm 2017 là 34 trường hợp và từ năm 2017 đến nay là 30 trường hợp).

Trước tình hình nêu trên, UBND huyện đã thành lập Hội đồng xử lý các công trình xây dựng trái phép, sử dụng đất sai mục đích trên đất nông nghiệp do Công ty TNHH MTV Cà phê Việt Thằng quản lý, dọc Quốc lộ 27, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin. Trên cơ sở đó, Hội đồng của huyện đã tổ chức nhiều cuộc họp để rà soát, nắm tình hình, phân công nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch và bàn các biện pháp xử lý tình trạng xây dựng trái phép. Sau các cuộc họp, đã ban hành Thông báo kết luận giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong hội đồng với các biện pháp tập trung đó là: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giải thích các quy định của pháp luật, nắm bắt hoàn cảnh gia đình, tâm tư, nguyện vọng của người dân; Kiểm tra, rà soát và thống kê lại tất cả số lượng, các thông tin, nội dung, các hồ sơ, tài liệu đã thiết lập liên quan đến việc xây dựng trái phép, sử dụng đất sai mục đích; củng cố hồ sơ vi phạm hành chính, lập biên bản vi phạm hành chính, ban hành quyết định xử phạt hành chính, yêu cầu khắc phục hậu quả trả lại hiện trạng ban đầu…

Mặc dù đã thực hiện nhiều biện pháp yêu cầu khắc phục hậu quả trả lại đất theo hiện trạng ban đầu, đồng thời đã tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân nghiêm túc thực hiện các văn bản hành chính xử lý vi phạm, tự động tháo dỡ các công trình vi phạm…. Tuy nhiên, các hộ dân vẫn cố tình vi phạm, không tháo dỡ các công trình, ngược lại số lượng các trường hợp vi phạm còn tăng lên, một số trường hợp xây dựng với quy mô rộng, kiên cố hơn… Do đó, để giải quyết dứt điểm tình trạng xây dựng trái phép trên, UBND huyện đã chỉ đạo phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Ea Tiêu, Điện lực Cư Kuin, Công ty TNHH MTV Cà phê Việt Thắng, các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra việc đấu nối, sử dụng điện và kiểm tra việc đăng ký kinh doanh, tạm trú, tạm vắng tại khu vực này để xử lý theo quy định; chỉ đạo kiên quyết không để phát sinh thêm các trường hợp vi phạm; Đồng thời, giao các cơ quan, đơn vị tham mưu xây dựng Phương án cưỡng chế, tháo dỡ toàn bộ công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp thuộc Công ty cà phê Việt Thắng quản lý; yêu cầu khắc phục hậu quả, trả lại nguyên trạng đất ban đầu.

Theo đó, ngày 4/12/2020 UBND huyện đã ban hành Phương án Tổng thể số 4016/PA-UBND về Cưỡng chế bắt buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với các trường hợp vi phạm xây dựng trái phép sử dụng đất sai mục đích trên đất nông nghiệp do công ty TNHH MTV cà phê Việt Thắng quản lý dọc quốc lộ 27, thuộc thôn 8 và thôn 13, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin.

Trên cơ sở các căn cứ pháp lý là các văn bản như: Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sử đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Luật đất đai ngày 29/11/2013 và Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đất đai; Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012; Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; Các hồ sơ tài liệu xử lý vi phạm hành chinh do cơ quan có thẩm quyền thiết lập… cùng nhiều văn bản khác.

Thời gian cưỡng chế dự kiến vào quý I năm 2021. Công tác tổ chức thực hiện cưỡng chế bắt buộc sẽ được thực hiện bằng trình tự như sau: Trước khi tiến hành cưỡng chế, nếu người vi phạm tự nguyện thi hành thì tiến hành lập biên bản công nhận sự tự nguyện thi hành. Trước khi cưỡng chế mời người vi phạm nghe thông qua Quyết định cưỡng chế với sự chứng kiến của lực lưỡng cưỡng chế, các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan giám sát các hộ dân chứng kiến vụ việc. Trường hợp người cưỡng chế cố tình vắng mặt thì lập biên bản vắng mặt theo quy định và vẫn tiến hành cưỡng chế. Sau khi đọc quyết định cưỡng chế thì tiến hành cưỡng chế. Sau khi cưỡng chế xong thi bàn giao lại tài sản cho người bị cưỡng chế. Công ty Việt Thắng tiếp nhận lại mặt bằng diện tích đất để quản lý theo đúng quy định và hợp đồng thuê đất đã ký kết với UBND tỉnh Đak Lak.

Áp dụng biện pháp cưỡng chế tháo dỡ 64 công trình nhà vi phạm xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp do công ty TNHHMTV cà phê Việt Thắng quản lý, dọc Quốc lộ 27, thuộc thôn 8 và thôn 13 xã Ea Tiêu là biện pháp nhằm lập lại trật tự kỷ cương và thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, giải quyết vụ việc đúng quy định của pháp luật, đúng quy họach, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy học đô thị Trung Hòa và chấp hành nghiêm ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh. Tạo sự công bằng xã hội để mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, tạo dư luận tốt trong nhân dân, không để xảy ra tiền lệ dễ phát sinh tại các khu vục khác trên địa bàn toàn huyện đồng thời cũng là biện pháp răn đe tuyên truyền giáo dục nâng cao y thức chấp hành pháp luật của tổ chức và công dân./.

Ảnh minh họa

T/h: Quỳnh Liên