Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cư Kuin tổ chức tiếp nhận ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Cập nhật lúc: 09:43 21/04/2020

Thực hiện Lời kêu gọi toàn dân phòng, chống đại dịch COVID-19 của Đảng, Chính phủ và của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổ chức phát động toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19.  UB MTTQ Việt Nam huyện Cư Kuin vừa tổ chức buổi tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.

Tại đây, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã tiếp nhận từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức, công chức, viên chức, công nhân lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện ủng hộ với số tiền 459 triệu đồng, trong đó UBND các xã ủng hộ 207 triệu đồng, khối trường học ủng hộ 152 triệu đồng và Công Ty TNHH Cà phê Ngon ủng hộ 100 triệu đồng

Ảnh: UBMTTQVN huyện tiếp nhận ủng hộ từ các đơn vị.

Trong thời gian tới, dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, vì vậy, mỗi tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp, nhân dân trên địa bàn huyện tiếp tục nêu cao trách nhiệm cùng với Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành của huyện chung sức đẩy lùi dịch bệnh Covid - 19.

T/h: Mỹ Hăng