Ủy ban nhân dân xã Cư Êwi

Cập nhật lúc: 13:57 08/01/2020

I. THÔNG TIN CHUNG:

- Tên cơ quan: Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ VN xã Cư Êwi.

- Địa chỉ: Thôn 2, xã Cư Êwi, huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk.

- Số điện thoại: 0262 3631729

- Số Fax: 0262 631729

- Địa chỉ email: cuewi@cukuin.daklak.gov.com.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC:

1. Lãnh đạo đơn vị:

* Lãnh đạo Đảng ủy xã:

- Ông Bùi Văn Lợi, chức vụ: Bí thư Đảng ủy, điện thoại: 02623631725; 097370891, mail: loibc@cukuin.daklak.gov.vn

- Ông Cao Đình Tùng, chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, điện thoại: 02623631725; 097278033, mail: tungcd@cukuin.daklak.gov.vn

* Lãnh đạo HĐND xã:

- Ông Đàm Văn Hồng, chức vụ: Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy - CT HĐND, điện thoại: 02623631729; 0942661671, mail: hongdv@cukuin.daklak.gov.vn

- Ông Lê Văn Thành, chức vụ: Đảng ủy viên – Phó Chủ tịch HĐND, điện thoại: 02623631729; 0978037668, mail: thanhlv@cukuin.daklak.gov.vn

* Lãnh đạo UBND xã:

- Ông Nguyễn Quốc Viện, chức vụ: Phó Bí thư  Đảng ủy, Chủ tịch UBND, điện thoại: 02623631729; 0982116912, mail: viennq@cukuin.daklak.gov.vn

- Ông Trần Thế Huy, chức vụ:  Phó Chủ tịch UBND, điện thoại: 02623631729; 0976765278, mail: huytt@cukuin.daklak.gov.vn

- Bà Hoàng Thị Bền, chức vụ:  Phó Chủ tịch UBND, điện thoại: 02623631729; 0984555219, mail: benht@cukuin.daklak.gov.vn

* Lãnh đạo UBMTTQ VN xã:

- Ông Trần Đức Xuyên, chức vụ: Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy - CT UBMTTQ VN xã, điện thoại: 02623631725; 0989323947.

mail: hongdv@cukuin.daklak.gov.vn

2. Chức năng, nhiệm vụ: Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành chính quyền địa phương theo quy định của Điều lệ Đảng và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;