Thứ tư, ngày 26 tháng 06 năm 2024
STT Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 1632/QÐ-UBND 05/06/2024 Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Cư Kuin Tải về
2 221/QÐ-UBND 08/01/2024 Công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2024 Tải về
3 1268/KH-UBND 31/05/2024 Kế hoạch khai thác hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới 05/6 tháng hành động vì môi trường năm 2024 trên địa bàn huyện Tải về
4 02/2024/TT-BTNMT 22/04/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2016/TT-BTNMT ngày 13 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ tài nguyên và Môi trường trường ban hành quy định kỹ thuật về công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá làm vật liệu san lấp Tải về
5 1267/QÐ-UBND 26/04/2024 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Tải về
6 1176/QÐ-UBND 17/04/2024 Về việc phê duyệt điều chỉnh quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cư Kuin Tải về
7 888/KH-UBND 24/04/2024 Kế hoạch thông tin, tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904 - 22/11/2024) Tải về
8 733/KH-UBND 02/04/2024 Kế hoạch tổ chức hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tổ liên gian an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn huyện Cư Kuin năm 2024 Tải về
9 48/TB-UBND 15/03/2024 TB kết luận của đồng chí võ tấn huy tại hội nghị tổng kết việc triển khai công tác CCHC, chuyển đổi số, thực hiện đề án 06 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 Tải về
10 836/QÐ-UBND 20/03/2024 Ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 Tải về
ipv6 ready
Chung nhan Tin Nhiem Mang