Thứ ba , Ngày 09 Tháng 08 Năm 2022
STT Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 1630/QÐ-UBND 25/07/2022 Về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk Tải về
2 6275/UBND-KT 20/07/2022 V/v triển khai Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh (ks) Tải về
3 6052/UBND-KGVX 29/07/2022 V/v triển khai Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 18/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh (ks) Tải về
4 1578/QÐ-UBND 21/07/2022 Về việc bổ nhiệm hòa giải viên lao động Tải về
5 14/TB-UBND v/v thu h?i GCN QSD d?t s? BÐ 643507 c?p cho h? Ph?m Bá Khuong và Ngô Th? L? 17/01/2022 v/v thu hồi GCN QSD đất số BĐ 643507 cấp cho hộ Phạm Bá Khương và Ngô Thị Lệ Tải về
6 131/KH-UBND 17/01/2022 Kế hoạch tổ chức thăm và tặng quà các đối tượng chính sách và viếng Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ nhân dịp tết Nhâm Dần năm 2022 Tải về
7 82/UBND-VP 12/01/2022 V/v tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện công tác ATVSLĐ thích ứng với tình hình dịch Covid 19 Tải về
8 82/UBND-VP 12/01/2022 V/v tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện công tác ATVSLĐ thích ứng với tình hình dịch Covid 19 Tải về
9 4148/UBND-LÐTBXH 30/11/2021 v/v chuyển trả và bổ sung hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh doanh gặp khó khăn do dịch bệnh Covid19 Tải về
10 4032/UBND-NV 30/11/2021 v/v tổ chức tiêm vắc xin phòng chống bệnh Covid 19 đợt 12 Tải về