HỘI NÔNG DÂN HUYỆN CƯ KUIN TỔ CHỨC KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM ( 14/10/1930 – 14/10/2020).

Cập nhật lúc: 09:12 19/10/2020

Ngày 13/10/2020, Hội nông dân huyện Cư Kuin đã tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2020).

Ảnh: Đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm.

Tại lễ kỷ niệm, đại biểu tham dự đã cùng ôn lại quá trình 90 năm xây dựng và phát triển của Hội Nông dân Việt Nam và đánh giá các hoạt động của Hội Nông dân huyện thời gian qua. Trong những năm qua, phong trào thi đua do các cấp hội nông dân phát động được thực hiện xuyên suốt, thúc đẩy hội viên nông dân nhiệt tình tham gia. 

Bình quân mỗi năm có 60% trở lên số hộ nông dân đăng ký đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp với thu nhập từ vài trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng. Để tạo điều kiện cho hội viên phát triển kinh tế, thời gian qua, Hội nông dân huyện đã nhận ủy thác từ ngân hàng chính sách xã hội huyện gần 92 tỷ đồng; Qũy hỗ trợ nông dân tỉnh 1,5 tỷ đồng; từ ngân hàng phát triển nông thôn 13,1 tỷ đồng; xây dựng quỹ tương trợ được gần 4,4 tỷ đồng cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Kinh tế phát triển, hội viên nông dân càng tích cực tham gia xây dựng NTM, với sự chung sức đóng góp của người dân và sự đầu tư của nhà nước đến nay toàn huyện có 2 xã đạt chuẩn NTM, kết cấu hạ tầng nông thôn được nâng cấp, thu nhập bình quân của người dân ngày càng tăng.

Ảnh: Toàn cảnh Lễ kỷ niệm.

Tiếp tục phát huy thành quả đã đạt được, trong thời gian tới, Hội nông dân huyện tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, trong đó chú trọng tới phong trào “Thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu chính đáng và giảm nghèo bền vững”. Tích cực cổ vũ, động viên mọi cán bộ, hội viên nông dân nỗ lực phấn đấu, hăng say trong lao động sản xuất, đổi mới, sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ tự vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Tập trung nâng cao nhận thức cho cán bộ hội viên, nông dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước đối với Nông nghiệp, nông dân, nông thôn, góp phần xây dựng huyện Cư Kuin ngày càng giàu đẹp.

T/h: Mỹ Hăng