Thông báo công khai địa chỉ, hộp thư điện tử, số điện thoại chuyên dùng để tiếp nhận, xử lý phản ánh, quy định về quy định hành chính

Cập nhật lúc: 13:03 23/04/2017

Thực hiện Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và Công văn số 87/UBND-KSTTHC ngày 06/01/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2012.
Sở Xây dựng thông báo địa chỉ, hộp thư điện tử, số điện thoại chuyên dùng để tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng như sau:
- Hộp thư điện tử: thutuchanhchinh@xaydung.daklak.gov.vn
- Số điện thoại chuyên dùng: 05003 852256
- Địa chỉ: số 15 Hùng Vương, phường Tự An, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.


Sở Xây dựng thông báo đến các đơn vị, tổ chức cá nhân biết để tiện liên hệ trong việc phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng.