Thông báo Quy định chế độ báo cáo định kỳ 6 tháng và 1 năm về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Ngành xây dựng

Cập nhật lúc: 13:00 23/04/2017

THÔNG BÁO
QUI ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ 6 THÁNG VÀ 1 NĂM  VỀ TÌNH HÌNH  HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NGÀNH XÂY DỰNG
 
Chấp hành Luật Xây dựng ; Luật Thống kê và các văn bản quy phạm pháp luật về hướng dẫn thi hành luật ;
Thực hiện Thông tư 05/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012 về ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành xây dựng và Thông tư số 06/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012 qui định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng; Công văn số: 220/UBND-CN ngày 09/01/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, về tổ chức thực hiện Thông tư số 06/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012 của Bộ Xây dựng về chế độ  báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng .
Để có cơ sở tổng hợp báo cáo theo các văn bản trên, Sở Xây dựng đề nghị các tổ chức hoạt động chuyên ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh ĐắkLắk theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch – Đầu tư cấp hoặc Quyết định thành lập đối với các tổ chức không có đăng ký kinh doanh, bao gồm:
1/ Hoạt động Tư vấn xây dựng ( Tư vấn lập dự án đầu tư, lập qui hoạch xây dựng, quản lý dự án, khảo sát, thiết kế và  giám sát  thi công xây dựng, Thí nghiệm VLXD và kiểm định chất lượng công trình xây dựng v.v.. ); 
2/ Hoạt động Thi công xây dựng các loại công trình ( dân dụng công nghiệp, Giao thông, cầu đường cống, thủy lợi- thủy điện, điện, hạ tầng kỹ thuật , cấp thoát nước- xử lý môi trường, điện chiếu sáng , vĩa hè , cây xanh…);
3/ Hoạt động Khai thác, sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng; Sản xuất kinh doanh và dịch vụ Cấp thoát nước và vệ sinh môi trường đô thị; Dịch vụ kinh doanh bất động sản và cho thuê máy móc thiết bị xây dựng;
4/ Chế độ báo cáo: Các tổ chức thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ 6 tháng đầu năm, lũy kế cả năm  và của những năm kế tiếp qui định như sau:
 a. Báo cáo 6 tháng chậm nhất là ngày 05 tháng 6 của năm;
 b. Báo cáo năm chậm nhất vào ngày  05 tháng 12 của hàng năm báo cáo;
 c. Báo cáo theo các biểu mẫu số 1 và biểu số 2;
 d.Các báo cáo (theo thời gian, biểu mẫu trên) gửi đến Sở Xây dựng, theo địa chỉ 15 đường Hùng Vương, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLắk, để xác định thời gian gửi theo đường bưu điện.
Đồng thời gửi file điện tử được định dạng .pdf và .doc theo địa chỉ Email : soxddaklak@gmail.com để kịp thời tổng hợp báo cáo. Mọi thắc mắc trong quá thực hiện lập báo cáo xin liên hệ điện thoại 3859652 Phòng Quản lý Hoạt động Xây dựng - Sở Xây dựng để được trao đổi. (mẫu báo cáo kèm theo)