Thông báo về việc Triển khai tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng năm 2017 theo Thông tư số 06/2015/TT-BXD

Cập nhật lúc: 13:07 23/04/2017

Văn bản triển khai tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng năm 2017 theo Thông tư số 06/2015/TT-BXD 

(VĂN BẢN HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ- TẢI VỀ)