Thông báo v/v Thực hiện mức thu phí, lệ phí tại Sở Xây dựng

Cập nhật lúc: 13:01 23/04/2017

Thông báo v/v Thực hiện mức thu phí, lệ phí tại Sở Xây dựng 

VĂN BẢN KÈM THEO