UBND huyện Cư Kuin tổ chức Hội nghị Phổ biến các Luật mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV.

Cập nhật lúc: 10:20 29/10/2020

Ngày 28/10/2020, UBND huyện Cư Kuin đã tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt các luật mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV.

Ảnh: Ông Võ Tấn Huy, Chủ tịch UBND huyện khai mạc hội nghị.

Tại hội nghị các đại biểu là lãnh đạo UBND huyện, các Ban xây dựng Đảng, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, thành viên Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật của huyện; Đại diện lãnh đạo UBND xã, Công chức tư pháp – Hộ tịch phụ tránh lĩnh vực phổ biến giáo dục pháp luật 8 xã đã được phổ biến, quán triệt những nội dung trọng tâm của 9 luật mới được Quốc hội thông qua như: Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Thanh niên; Luật Doanh nghiệp; Luật Đầu tư; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

Ảnh: Các đại biểu tham dự hội nghị.

Qua việc tổ chức hội nghị phổ biến quán triệt các Luật mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9 nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động về tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành các quy định mới ban hành trong quá trình thực thi nhiệm vụ và tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân...

T/h: Mỹ Hăng