UBND HUYỆN CƯ KUIN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NGÀNH NÔNG NGHIỆP NĂM 2022.

Cập nhật lúc: 10:58 20/01/2022

Sáng ngày 14/1/2022, UBND huyện Cư Kuin đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành nông nghiệp năm 2022.

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh covid -19, song ngành nông nghiệp huyện luôn chủ động triển khai kịp thời, hiệu quả các văn bản của cấp trên, hướng dẫn của cơ quan chuyên môn về phòng chống dịch bệnh, góp phần quan trọng trong đảm bảo thực hiện  “Mục tiêu kép” vừa chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế xã hội. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt gần 43.000 tấn, trong đó, sản lượng lúa đạt 30.000 tấn, sản lượng ngô đạt gần 13.000 tấn, đạt 101,94% KH tăng 0,41% so với cùng kỳ. Về lĩnh vực chăn nuôi, toàn huyện hiện có 96 trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, tăng 17 trang trại so với cùng kỳ năm 2020. Tổng đàn gia súc hiện có 73.000 con, gia cầm có gần 823.000 con. Về công tác tiêm phòng, đã thực hiện tiêm gần 108.000 liều vắc cin các loại cho đàn gia súc, gia cầm, sử dụng 850 liều hóa chất tiêu độc khử trùng. Trong năm 2021, trên địa bàn huyện xảy ra dịch tả lợn Châu Phi với 318 con lợn mắc bệnh, trong lượng tiêu hủy 14.319 kg; Bệnh viêm da nổi cục với 98 con trâu, bò mắc bệnh, trọng lượng tiêu hủy 10.000kg. Trước tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, UBND huyện đã chỉ đạo phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện, Trạm thú y huyện phân công cán bộ, phối hợp với cán bộ thú y cơ sở theo dõi tình hình dịch bệnh, xử lý ổ dịch đúng theo quy định, hạn chế dịch lây lan ra diện rộng. Nuôi trồng thủy sản, toàn huyện hiện có 450 ha diện tích măt nước, sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 961 tấn. Thực hiện công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật, trong năm 2021, Ngành nông nghiệp huyện đã tổ chức được 36 lớp tập huấn với gần 1.200 lượt người tham dự. Xây dựng 3 mô hình trình diễn thuộc nguồn ngân sách tỉnh và 6 mô hình thuộc ngân sách huyện. Bên cạnh đó, Ngành nông nghiệp huyện còn thực hiện tốt công tác phòng trừ sâu bệnh hại; Các hình thức tổ chức sản xuất tiếp tục được đổi mới, phát triển cả về số lượng, chất lượng và từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động; Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp được đẩy mạnh triển khai thực hiện; Thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, bão lụt…Thực hiện chương trình xây dựng NTM, toàn huyện hiện có 3 xã đạt chuẩn NTM.

Trong năm 2022, Ngành nông nghiệp huyện tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm như: duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định và bền vững; Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn, ứng dụng khoa học kỹ thuật, áp dụng giống mới, thâm canh, tăng vụ ….Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp trong các khâu gieo trồng, thu hoạch, bảo quản…Chủ động xây dựng phương án phòng chống thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi…Vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng NTM…

Mỹ Hằng