Ủy ban nhân dân huyện tổ chức tập uấn bồi dưỡng nghiệp vụ thực hiện cải cách hành chính năm 2017.

Ngày 6/12/2017, UBND huyện Cư Kuin đã tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cải cách hành chính năm 2017 cho gần 70 học viên là lãnh đạo các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; Công chức phụ trách công tác CCHC của các phòng chuyên môn thuộc huyện; Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện; Chủ tịch hoặc phó Chủ tịch UBND các xã phụ trách công tác CCHC; 1 cán bộ công chức xã 1; cán bộ làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã Chi tiết >>

Ban Dân vận huyện ủy tổ chức hội nghị biểu dương “Dân vận khéo” năm 2016 – 2017.

Ngày 4/12/2017, Ban Dân vận Huyện ủy Cư Kuin tổ chức hội nghị biểu dương mô hình dân vận khéo năm 2016 - 2017. Hai năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được các cấp ủy Đảng, Chính quyền và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện quan tâm, triển khai rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, mang lại hiệu quả thiết thực Chi tiết >>