Thứ ba, ngày 16 tháng 07 năm 2024
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Trong tháng:

Tất cả:

Bình Chọn
Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ?

13/BC-UBND (27/04/2021)

13/BC-UBND

02/BC-UBND (27/04/2021)

02/BC-UBND

03/BC-UBND (27/04/2021)

03/BC-UBND

05/BC-UBND (27/04/2021)

05/BC-UBND

09/BC-UBND (27/04/2021)

09/BC-UBND

17/BC-UBND (27/04/2021)

17/BC-UBND

19/BC-UBND (27/04/2021)

19/BC-UBND

20/BC-UBND (27/04/2021)

20/BC-UBND

25/BC-UBND (27/04/2021)

25/BC-UBND

49/BC-UBND (27/04/2021)

49/BC-UBND

56/BC-UBND (27/04/2021)

56/BC-UBND

63/BC-UBND (27/04/2021)

63/BC-UBND

85/BC-UBND (27/04/2021)

85/BC-UBND

98/BC-UBND (27/04/2021)

98/BC-UBND

442/BC-UBND (28/12/2020)

442/BC-UBND

CÁC CHUYÊN MỤC KHÁC

Thống kê hồ sơ
ipv6 ready
Chung nhan Tin Nhiem Mang