Thứ tư, ngày 26 tháng 06 năm 2024
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Trong tháng:

Tất cả:

Bình Chọn
Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ?
Cập nhật lúc: 04/05/2024

Cải cách hành chính là yêu cầu khách quan của mọi nền hành chính và bất cứ quốc gia nào trên thế giới

     Cải cách hành chính là yêu cầu khách quan của mọi nền hành chính và bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Chính vì vậy, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã có những chủ trương và giải pháp thể hiện sự quyết tâm rất lớn trong thực hiện cải cách hành chính mà đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực, giảm mạnh, bãi bỏ những thủ tục hành chính gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

logo 1 cua

     Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông được xem như là giải pháp trong đổi mới phương thức làm việc của các cơ quan hành chính nhà nước, tạo cơ sở cho quá trình thực hiện và tăng cường khả năng giám sát của nhân dân, các tổ chức, cá nhân đối với việc thực thi công vụ, bảo đảm cho việc thực hiện được quyền lợi, nghĩa vụ của mình và qua đó, nâng cao trách nhiệm giải quyết công việc của các cơ quan hành chính nhà nước. Cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính là phương thức tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân của một cơ quan có thẩm quyền thông qua Bộ phận Một cửa. Cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính là phương thức phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết một thủ tục hành chính hoặc một nhóm thủ tục hành chính có liên quan với nhau, theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân thông qua Bộ phận Một cửa. Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông nhằm đạt được bước chuyển căn bản trong quan hệ và thủ tục giải quyết công việc giữa cơ quan hành chính nhà nước với tổ chức, công dân, giảm  phiền hà cho tổ chức, công dân. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông giúp cho việc thực hiện thủ tục hành chính được đơn giản hoá, người dân chỉ phải đến một nơi để nộp hồ sơ và cũng đến chính nơi đó để nhận kết quả, không còn tình trạng người dân phải đi qua nhiều cửa để giải quyết một công việc nhất định, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức cho người dân. Trong những năm qua, huyện Cư Kuin đã thực hiện khá đồng bộ và hiệu quả việc cải cách hành chính mà trọng tâm là việc triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Nhờ đó, đã góp phần làm thay đổi cơ bản mối quan hệ giữa chính quyền và người dân; xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, phục vụ, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi đến giao dịch với cơ quan hành chính nhà nước.

1cua

Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện kiểm tra công tác giải quyết thủ tục hành chính

    Hiện nay, huyện đã có 09/09 Bộ phận Một của (01 cấp huyện, 08 cấp xã); quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ phận Một cửa. Xác định rõ những hiệu quả cơ chế một cửa mang lại, UBND huyện đã chỉ đạo, quán triệt đến toàn bộ cán bộ công chức, viên chức thực hiện tiếp nhận, xử lý 100% hồ sơ TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh và phải liên thông, đồng bộ với Cổng dịch vụ công quốc gia để người dân, doanh nghiệp theo dõi, đánh giá quá trình thực hiện. Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức thực hiện đầy đủ các bước xử lý hồ sơ theo đúng yêu cầu để đạt được điểm cho tiêu chí Dịch vụ công trực tuyến trong Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp theo Quyết định số 766/QĐ-TTg.

QR

    UBND huyện đã thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, đưa các thủ tục hành chính của cơ quan chuyên môn cấp huyện, các đơn vị ngành dọc (Công an huyện; Bảo hiểm xã hội huyện và Văn phòng đăng ký đất đai huyện) vào tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả. Đồng thời tiến hành hành rà soát, kiện toàn, đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận Một cửa theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp tạo điều kiện thuận lợi, cơ chế thông thoáng cho cá nhân, tổ chức tham gia thực hiện thủ tục hành chính. Để giảm được tình trạng cá nhân, tổ chức phải đi lại nhiều lần, tiếp xúc nhiều cơ quan, nhiều cấp hành chính; tăng cường cơ chế giám sát hoạt động của cơ quan hành chính, hạn chế quan liêu, tiêu cực, cửa quyền trong đội ngũ cán bộ, công chức; tạo điều kiện thuận lợi cho việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa nền hành chính. Huyện đã triển khai việc lấy ý kiến đánh giá của cá nhân, tổ chức thực hiện giải quyết TTHC thông qua các thiết bị điện tử thông minh. Cá nhân, tổ chức có thể quét mã QR code trên phiếu đánh giá để đánh giá hoặc truy cập vào Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh sau đó nhập mã hồ sơ hoặc quét mã vạch trên phiếu để đánh giá trực tuyến. Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong thời gian qua tại huyện Cư Kuin đã cơ bản giải quyết được nhu cầu của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp liên quan đến thủ tục hành chính, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp.

Hà Long - Văn phòng HĐND và UBND huyện

Hà Long - Văn phòng HĐND và UBND huyện
In Gửi Email

CÁC CHUYÊN MỤC KHÁC

Thống kê hồ sơ
ipv6 ready
Chung nhan Tin Nhiem Mang